SmartSolar MPPT 250/60-MC4


Minste bestillingsenhet: 1
SmartSolar MPPT 250/60 up to 250/100
Solar charge controller
A solar charger gathers energy from your solar panels and stores it in your batteries. Using the latest, fastest technology, SmartSolar maximizes this energy-harvest, driving it intelligently to achieve full charge in the shortest possible time. SmartSolar maintains battery health, extending its life.
Models:
250/60, 250/70, 250/85 & 250/100 (12/24/36/48V)MPPT: Ultra-Fast Maximum Power Point Tracking
By constantly monitoring the voltage and current output of your solar (PV) panels, MPPT technology ensures that every drop of available power is rinsed out of your panels and harvested for storage. The advantage of this is most noticeable when the sky is partially clouded, and light intensity is constantly changing.

Remote Monitoring and Control
Remotely control and monitor the extensive features of your SmartSolar MPPT charger with built-in Bluetooth by pairing it with your smartphone or other device via VictronConnect. If your installation is connected to the internet Victron Remote Management Portal (VRM) provides access to the full power of your MPPT, anytime, anywhere; both services are free to use. For remote installations - even when there is no internet connection or phone signal nearby - you may be able to monitor your MPPT by Bluetooth-pairing with a LoRaWAN (long-range wide area network) device, available optionally.

Optional SmartSolar Control Display
By adding the SmartSolar Control Display you will be able to check the status of your Charger and battery-storage at a glance. Simply plug it into the face of your MPPT charger to provide you with real-time monitoring and set-up capabilities.
Opprinnelsesland India
Frakt Vekt 3.0 kg
Vekt 3.0 kg
Lengde 95.0 mm
Bredde 250.0 mm
Høyde 200.0 mm
Areal 23750.0 mm2
Volum 4750000.0 mm3

MPPT Control

Med MPPT-kontrollen kan du se statusen samt sette opp alle BlueSolar MPPT-ladekontroller som har en VE.Direct-kommunikasjonsport. Den nye MPPT Control er montert i det velkjente BMV-700-serien, og sikrer et konsistent og profesjonelt utseende på panelene og systemovervåkingsutstyr.

Minste bestillingsenhet: 1

MPPT WireBox-XL MC4

MPPT Wire Box - MC4
Covers the connections.

Minste bestillingsenhet: 1

VE.Direct LoRaWAN EU863-870 module

VE.Direct LoRaWAN - module

Minste bestillingsenhet: 1

VE.Direct non-inverting remote on-off cable

VE.Direct ikke-invertibel fjerntstyrt av-på-kabel

Minste bestillingsenhet: 1

VE.Direct to USB Interface

VE.Direct til USB-grensesnittet kobler produkter med en VE.Direct-tilkobling til enheter med en USB-port, for eksempel en datamaskin. Med denne kabelen er det også mulig å koble til mer enn to VE.Direct-produkter til en enkelt CCGX.

Minste bestillingsenhet: 1

VE.Direct TX digital output cable

VE.Direct TX digital output cable

Minste bestillingsenhet: 1

Venus Controll GX (uten display)

Venus Control GX er den samme kontroll og monitorerings enheten som Color Control GX, bare uten display.
Tilkobling for avlesing og setup skjer via Remote Console. Enten via VRM, den innebygde WiFi eller via lokalt LAN/WiFi nettverk.
Listen over Victron enheter som kan kobles til er nærmest uendelig. Vekselrettere, ladere, kombinasjonsenheter, de nyeste MPPT solcelle ladere, batteri monitoreringsenheter og mye, mye mer. Informasjonen herifra kan også videresendes til WEB sider slik at anlegg kan
fjærnovervåkes. Enheten har et uttall av tilkoblingsmuligheter. Kan også benyttes i forbindelse med tankmåling og dertil tilhørende sensor. Kan benyttes med Modbus- TCP for sammenkobling til tredjeparts utstyr.

Minste bestillingsenhet: 1