Til toppen

Serviceavtaler vi tilbyr

BLÅ
Dette er basis servicepakken fra Anda-Olsen

Avtalen dekker:

 • Kontrakten inkluderer en årlig vedlikeholds kontroll som faktureres
 • Systemet blir rengjort, visuelt kontrollert og batteriene kapasitetstestet
 • Alle parameter vil bli kontrollert og justert
 • Oppringing til servicetelefon innenfor ordinær arbeidstid
 • Responstid *) neste arbeidsdag
 • Medgått tid fakturers i henhold til våre veiledende priser
 • Deler er ikke inkludert
 • Utover dette gjelder Anda-Olsen AS gjeldende prisliste

*) Responstid er fra mottatt melding til Anda-Olsen sin serviceavdeling har igangsatt tiltak

SØLV
Serviceavtale sølv inkluderer er årlig vedlikeholds kontroll, samt arbeidstimer innenfor ordinær arbeidstid er inkludert.

Avtalen dekker:

 • Kontrakten inkluderer en årlig vedlikeholds kontroll som faktureres
 • Systemet blir rengjort, visuelt kontrollert og batteriene kapasitetstestet
 • Alle parameter vil bli kontrollert og justert
 • Oppringing til servicetelefon innenfor ordinær arbeidstid
 • Responstid *) neste arbeidsdag
 • Arbeidstimer innenfor ordinær arbeidstid inkludert
 • Deler er ikke inkludert
 • Utover dette gjelder Anda-Olsen AS gjeldende prisliste

*) Responstid er fra mottatt melding til Anda-Olsen sin serviceavdeling har igangsatt tiltak.

GULL
Avtalen dekker utover avtale sølv, og inkluderer i tillegg en responstid neste dag, deler er inkludert

Avtalen dekker utover avtale sølv:

 • Kontrakten inkluderer en årlig vedlikeholds kontroll
 • Systemet blir rengjort, visuelt kontrollert og batteriene kapasitetstestet
 • Alle parameter vil bli kontrollert og justert
 • Oppringing til servicetelefon innenfor ordinær arbeidstid
 • Responstid *) neste dag
 • Arbeidstimer innenfor ordinær arbeidstid inkludert
 • Deler er inkludert
 • Utover dette gjelder Anda-Olsen AS gjeldende prisliste

*) Responstid er fra mottatt melding til Anda-Olsen sin serviceavdeling har igangsatt tiltak.

PLATINUM
Avtaler dekker utover avtale gull, oppringing til servicetelefon 24/7 med en responstid*) på 3 timer

Avtalen dekker utover avtale gull:

 • Kontrakten inkluderer en årlig vedlikeholds kontroll
 • Systemet blir rengjort, visuelt kontrollert og batteriene kapasitetstestet
 • Alle parameter vil bli kontrollert og justert
 • Oppringing til servicetelefon 24/7
 • Responstid *) 3 timer
 • Arbeidstimer innenfor ordinær arbeidstid inkludert
 • Deler er inkludert
 • Utover dette gjelder Anda-Olsen AS gjeldende prisliste

*) Responstid er fra mottatt melding til Anda-Olsen sin serviceavdeling har igangsatt tiltak.

Kontakt serviceavdelingen
Kontakt serviceavdelingen