Forsvar

Batteri og power løsninger til forsvarsindustrien.

Helse

Anda-Olsen leverer sikker strømforsyning til sykehus og andre helse- institusjoner. Vi er også landets ledende leverandør av spesiallyspærer og batteripakker til medisinteknisk bruk.

Kommune

Våre produkter benyttes i et mangfold av applikasjoner innen offentlig drift og forvaltning.