Øvrige industribatteri

Industribatterier er bygd for større påkjenninger enn standard startbatterier. Med industribatterier mener vi dypsyklus batterier (Deep Cycle) som for eksempel brukes i el-kjøretøy som golfbiler, lifter, rengjøringsmaskiner, små trucker samt forbruksbatterier i båter. Batteriene skal klare mange dype utladinger.