Til toppen
Monitorering

Monitorering

Anda-Olsen ønsker ikke bare å levere sikker strømforsyning, vi vil også levere trygghet.  


Full kontroll med vår monitoreringsløsning

Service og vedlikehold blir enklere med monitoreringsløsningen Anda Cloud. Den gir deg en helhetsoversikt over status på anlegget eller batteriet som overvåkes. Du får vite alt fra batterinivå til data om omgivelsene i rommet. 
Ved registrerte endringer i systemet vil du bli varslet via e-post, og på denne måten kan du forutse forefallende vedlikehold og planlegge utskifting før feil oppstår. Utover dette kan tilstandsrapporter genereres med blant annet forslag til endringer som kan forbedre levetiden til utstyret.   
Du unngår dyre driftsstanser og usikkerhet rundt stabiliteten på utstyret. I tillegg minimerer fjernovervåking behovet for fysisk oppmøte på anlegget, og man kan dermed oppnå besparelser også her. 

 Med Anda Cloud får du:

  • full kontroll på tilstanden til anlegget  
  • økt trygghet som driftsleder  
  • optimalisert levetid på batterier  
  • enkel installasjon 
  • visuell varsling om feil i plattform og sensorer 
  • mulighet til å samle alle anlegg i en plattform  
  • tjenestebasert løsning for datalagring  
  • muligheter for individuelt tilpasset funksjoner  
  • mulighet for integrering mot eksisterende systemer 
Michael Carroza
Michael Carroza
Produktansvarlig