Til toppen
Green Service Access

Green Service Access

Vårt nye servicekonsept sparer miljøet for belastningen av reise. Vi kan gi opplæring og support til mannskap over hele verden. Alt dette vil samtidig gi dere lavere TCO (total cost of ownership).

Redusere miljøbelastningen og gi forutsigbare kostnader

Anda-Olsen har laget et konsept kalt Green Service Access i samarbeid med maritime aktører for å sikre at vedlikehold blir utført på en strukturert og sikker måte. Dette konseptet gir opplæring og support til mannskap som kan utføre periodiske vedlikeholdsrutiner over hele verden, uten at Anda-Olsen må reise dit.

Ved å bruke Green Service Access, kan vi redusere miljøbelastningen og gi mulighet for forutsigbare kostnader og forutsigbart livsløp. Dette betyr at du kan være sikker på at du vil vite på forhånd hva vedlikehold og reparasjoner vil koste, slik at du kan planlegge de økonomiske forpliktelsene dine på en mer forutsigbar måte.

I tillegg til å gi forutsigbare kostnader og redusere miljøbelastningen ved reise, gir Green Service Access oss også muligheten til å tilby service og vedlikehold på en mer effektiv måte. Ved å ha mannskap på stedet som kan utføre vedlikeholdsrutinene, kan vi sikre at det blir gjort raskt og effektivt, slik at ditt firma kan fokusere på det dere gjør best. 


Monitorering

Monitorering

Med vår egenutviklede skybaserte monitoreringsløsning, Anda Cloud, kan du sikre dine kritiske installasjoner ved bruk av IoT-teknologi. Anda Cloud kan enkelt monteres på både nye og eksisterende anlegg, og gir deg en helhetsoversikt over status på anlegget. Du får vite alt fra batterinivå til data om omgivelsene i rommet.  

Service og vedlikehold blir også enklere med Anda Cloud, da du vil bli varslet via e-post om registrerte endringer i systemet. På denne måten kan du forutse forefallende vedlikehold og planlegge utskifting før feil oppstår. Utover dette kan tilstandsrapporter genereres med blant annet forslag til endringer som kan forbedre levetiden til utstyret.   

Ansatte med lang erfaring

Hos Anda-Olsen møter du serviceinnstilte medarbeidere som ivaretar kundenes behov. Vårt ingeniørteam ser hvilke produkter og tekniske løsninger som er riktige for hvert enkelt prosjekt.

Info?
Info?
Kontakt vår serviceavdeling