Til toppen
Bærekraft

Bærekraft

Anda-Olsen prioriterer bærekraft i alle deler av bedriften. Dette gjelder både miljø, økonomi og sosiale forhold. For oss er det veldig viktig å bidra til at vi og fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.  

Vi jobber aktivt og målrettet for å kontinuerlig redusere vår direkte og indirekte påvirkning på det ytre miljø. Kontinuerlig evaluering av alle våre leverandører for å sikre miljøvennlighet og forbedringer er en viktig del av dette. Vi bestreber å selge mest mulig energieffektive løsninger innenfor våre segmenter, og velger materialer og produkter som er bærekraftige og bruker så lite energi og naturressurser som mulig og for ikke skade miljøet. Samarbeid med ulike selskaper som Grønt Punkt, Norsirk og andre aktører sikrer at alt vårt miljøfarlige avfall blir tatt hånd om på beste måte. Metizoft kvalitetssikrer våre leverandører, og godkjenner våre grønne sertifikater hvor det er aktuelt. 
 
Gjennom strømsikring, batterier og hybridløsninger står vi midt i det grønne skiftet. Kontinuerlig kompetanseutvikling og design av nye løsninger skal bidra til at vi blir enda mer effektiv for å nå våre bærekraftsmål. Vi skal bidra til mindre forurensning og mer bruk av fornybar energi. Vårt mål er enkelt og greit å bli ledende på bærekraft på produktene vi leverer. 

Miljøledelse brukes for å regulere virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at Anda-Olsen formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester. Dette foregår integrert i bedriftens andre styrings- og ledelsesfunksjoner. Kravene til miljøledelse og tilhørende hjelpemidler er gitt i standardene i ISO 14000-serien. Anda-Olsen skal følge myndighetskrav og andre krav gitt av våre kunder. Gjennom vårt kvalitetssystem basert på ISO 14001 har vi en strukturert måte for håndtering og oppfølging av miljø. 

Våre etiske retningslinjer er også en viktig del av vårt arbeid for bærekraft. Disse kan du lese her. Her er det et sterkt fokus på sosial bærekraft og målsettinger vi har rundt dette.