Til toppen

Batteri

Anda-Olsen er en komplett batterileverandør og leverer alle typer batteriteknologier som bly/syre, NiCd, Lithium og alkaliske batteripakker. Foruten import og distribusjon av batterier, skreddersyr vi batteripakker til olje og offshore industrien, kraftprodusenter, helsesektoren og landbasert industri og IT sektor (UPS).

Mer info om batterier!