Til toppen
Ansvarlighet

Ansvarlighet

Anda-Olsen er forpliktet til ansvarlig drift og har implementert en rekke tiltak for å redusere vår innvirkning på miljøet. Dette omfatter evaluering av våre leverandører for å sikre at vi bruker materialer og produkter med minimalt avfall og utslipp.

Vi jobber også for å selge energieffektive løsninger og bruker materialer og produkter som bruker så lite energi og naturressurser som mulig. Vi er stolte av å samarbeide med ulike selskaper som Grønt Punkt og Norsirk for å sikre at vårt farlige avfall blir tatt hånd om på best mulig måte. Metizoft sikrer kvaliteten på våre leverandører og godkjenner sertifikater som bekrefter at produktene og tjenestene oppfyller våre strenge krav. 

Vi er også opptatt av å stå i front av teknologisk utvikling innenfor strømsikring, batterier og hybridløsninger. Vi investerer i kontinuerlig kompetanseutvikling og design av nye løsninger for å bli enda mer effektive og bidra til mindre forurensning og mer bruk av fornybar energi.

I tillegg har vi implementert en integrert tilnærming til miljøledelse i bedriftens andre styrings- og ledelsesfunksjoner. Vi følger myndighetskrav og andre krav gitt av våre kunder, og har et kvalitetssystem basert på ISO 14001 for strukturert håndtering og oppfølging av dette.

Våre etiske retningslinjer er også en viktig del av vårt arbeid for ansvarlig drift. Vi legger sterkt fokus på samfunnsmessig ansvar og jobber for å oppnå målsettinger rundt dette.