Til toppen

Anda Hybrid

Hybridsystem til oppdrettsnæringen

Det er stort fokus på at næringen skal være så «grønn» som mulig. En hybridløsning vil kunne være et godt bidrag på dette området.
Med en hybridløsing får du:
-    redusert dieselforbruk
-    reduserte CO2 utslipp
-    mindre behov for service på generatorer
-    reduserte kostnader
-    bedre arbeidsmiljø

Andre bruksområder for Anda Hybrid

Hybridsystem til bygg- og anleggssektoren
Anda Hybrid porteføljen består også av hybridløsninger for bygg- og anleggssektoren.
Hybridløsningen er mobil og kan settes sammen med flere moduler for å gi ønsket kapasitet og effekt. Hybridløsningen kan leveres både med og uten generator.

Anleggsområder uten nettilkobling (generator 24/7)
På anleggsområder der generator er eneste energikilde, må som regel generator stå på hele døgnet. Når det ikke er aktivitet på anleggsplassen, er det fortsatt utstyr som trenger strøm. Det kan være lys, varme, pumper, overvåkning og lignende.

Peak shaving ved generatordrift: 
Generatorer dimensjoneres i forhold til maks last på anleggsplassen. Med et hybridsystem vil batterier kunne levere toppeffekten og dermed kan man klare seg med mindre generator.

Peak shaving ved begresning i fastnettet
I enkelte områder er det begrenset kapasitet i elnettet, og da vil en hybridløsning kunne levere toppeffekten som fastnettet ikke klarer å levere.

Hurtiglading av elektriske anleggsmaskiner
I en del tilfeller stilles det krav til bruk av nullutslippsmaskiner på anleggsplassen.
Da vil disse elektriske anleggsmaskinene ha behov for lading, og helst hurtiglading for å kunne å kunne gi batteriene et løft i lunsjpausen.
Da får man fort et kapasitetsproblem på anleggsplassen.
En hybridløsing vil kunne levere store mengder energi på kort tid når maskinen lades.

Turisthytter
Anda-Olsen kan levere komplette løsninger med integrert generator og batteribank.
Størrelse og kapasitet kan tilpasses ditt behov. Dersom hybridløsningen må fraktes på plass med helikopter, vil de minste løsningene (generator, omformer, batteribank og kapsling) være under 1200kg (som en del av de vanlige helikoptrene har som vektgrense). Ved behov som overstiger denne grensen, kan løsningen deles opp for å bli satt sammen når det er fraktet ut i fjellet.

Kontakt vår salgsavdeling
Kontakt vår salgsavdeling