8861 CONV. 24/48V 1,5A


Minste bestillingsenhet: 1
Model 8861
81 W max out • input
Protected against reversed polarity and overvoltage
Thermal protection, short circuit proof and overvoltage protection (output)
Input and output are electrically separated from chassis. The input is electrically separated from output
6,3 mm push-on terminals (input and output)
“E”-marked vehicle directive ref. (95/54/EC)

8862 CONV. 24-12VDC 6A STAB. GALV

Beskyttet mot polvending og overspenning (transorb diode mot transienter). Slår seg av automatisk ved inngangsspenninger over eller under det angitte området. Sikring ved inngangen.
Termisk beskyttelse, kortslutningssikker og overspenningsvern (output)
Inngang og utgang er galvanisk skilt fra chassiset. Inngang er galvanisk skilt fra utgang
6,3 mm innstikkskontakter (inngang og utgang)
CE og "E" -merket

Minste bestillingsenhet: 1