2V celler

Batteriene fra 2V til 12V - 31-225Ah er utformet for syklusdrift applikasjoner. De er egnet for bruk i for eksempel elektriske kjøretøyer, elektriske bilseter, palleheiser, pallestabler, rengjøringsmaskiner, elektriske biler, heiser, førersystemer og annet flyttbart utstyr. Batteriene må lades opp med ladere som er laget for nøyaktig ventilregulerte batterier, som sikrer at ikke avgasser spres under ladding. Serien har meget gode egenskaper. Dette innbefatter også en veldig lav selvutladning.

For mer informasjon, ta kontakt med vår salgsavdeling 70 178970 eller på epost.